Politica de Securitate a datelor cu caracter personal al site-ului www.basmtel.ro se bazeaza pe Regulamentul general privind protejarea datelor (GDPR).

Site-ul se poate accesa fara a furniza date cu caracter personal. Dar daca hotarati sa solicitati servicii va fi necesar sa furnizati anumite date cu caracter personal pentru asigurarea acestor servicii. Aceste date sunt: nume, adresa de email si numarul de telefon.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face numai pentru furnizarea serviciilor solicitate sau pentru a va tine la current cu activitatea noastra.

Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate si sunt pastrate pe pe un server situat pe teritoriul UE, care indeplineste toate standardele necesare de Securitate.

Se vor lua toate masurile adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva  dezvaluirii sau accesului neautorizat.Datele cu character personal nu vor fi dezvaluite sau transferate altei parti.

Dumneavoastra aveti dreptul de a cere ca datele cu caracter personal furnizate sa nu mai fie prelucrate si sa fie sterse. Cererea dvs va fi indeplinita.

Site-ul www.basmtel.ro utilizeaza in mod implicit cookies la folosirea lui. Aveti dreptul de a le accepta sau a le respinge.

Continuarea accesului dumnevoastra la continutul site-ului este considerata ca Acceptanta politici noasatre de confidelitate a datelor cu caracter personal.